شرکت تولیدی پاک فارس

گروه تولیدی سفیر

درباره شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر فرآورده های گوشتی سفیر تولید کننده انواع همبرگر و کباب لقمه، انواع سوسیس، انواع کالباس، انواع بسته بندی گوشت سفید، انواع بسته بندی گوشت قرمز
درباره شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر فرآورده های گوشتی سفیر تولید کننده انواع همبرگر و کباب لقمه، انواع سوسیس، انواع کالباس، انواع بسته بندی گوشت سفید، انواع بسته بندی گوشت قرمز درباره شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر فرآورده های گوشتی سفیر تولید کننده انواع همبرگر و کباب لقمه، انواع سوسیس، انواع کالباس، انواع بسته بندی گوشت سفید، انواع بسته بندی گوشت قرمز صفحه نخست وب سایت شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر فرآورده های گوشتی سفیر تولید کننده انواع همبرگر و کباب لقمه، انواع سوسیس، انواع کالباس، انواع بسته بندی گوشت سفید، انواع بسته بندی گوشت قرمز    
صفحه نخست وب سایت شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر فرآورده های گوشتی سفیر تولید کننده انواع همبرگر و کباب لقمه، انواع سوسیس، انواع کالباس، انواع بسته بندی گوشت سفید، انواع بسته بندی گوشت قرمز
شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر
شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر
 
 
همبرگر ویژه 70%
 
 
کربوهیدرات
(در 100 گرم)
چربی
(در 100 گرم)
پروتئین
(در 100 گرم)
انرژی
دمای نگهداری
مدت نگهداری
نوع بسته بندی
میزان
(گرم)
 
 
5/3 gr
12/5 gr
13/4 gr
187/3 kcal
-18
6 ماه
24 بسته 4 تایی
400±20
 
روش طبخ: همبرگرها را یک ساعت قبل از پخت بیرون از فریزر قرار دهید سپس درون ظرف محتوی روغن یا کره در دمای حداقل 65 درجه سانتیگراد کاملا پخته شود و سپس به مصرف برسانید (درصورت خروج از انجماد، از انجماد مجدد خودداری شود)
   
ترکیبات:
گوشت قرمز 70% ، روغن مایع خوراکی ، پیاز ، اویه جات ، نمک تصفیه شده خوراکی
 
انواع همبرگر و لقمه برگر
 
کباب لقمه
مخصوص
 
همبرگر معمولی

 
همبرگر صدفی

 
همبرگر
گوسفندی
 
همبرگر ممتاز

 
تاپ برگر
 
   
                     
لقمه برگر

شرکت تولیدی پاک فارس فراورده های گوشتی سفیر